Centrum Informacji o Wodog這wiu
Co to jest wodog這wie?
Anatomia i fizjologia wodog這wia
Rozpoznanie wodog這wia
Leczenie wodog這wia
Powik豉nia przy wodog這wiu
Forum dyskusyjne dla lekarzy, rodzic闚 i pacjent闚 z wodog這wiem
Strony www zwi您ane z wodog這wiem

Wasze wypowiedzi:

 

 
Wodog這wie - Hydrocephalus Tu znajdziesz
informacje
zwi您ane z wodog這wiem

SERWIS - STRONA TESTOWA


   WODOGΜWIE - INFORMACJE DLA PACJENT紟 I RODZIC紟


Celem tej strony jest pomoc pacjentom i ich rodzinom w zrozumieniu wodog這wia i metod jego leczenia. I chocia nadal nie istnieje idealna metoda terapeutyczna to jednak szereg osi庵ni耩 w ci庵u ostatnich kilku dekad przyczyni這 si do znacz帷ej poprawy wynik闚 leczenia tej choroby.

Co to jest wodog這wie?
ζci雟ka nazwa wodog這wia (豉c. hydrocephalus) wywodzi si z dw鏂h greckich s堯w: hydro oznaczaj帷ego wod i kephale oznaczaj帷ego g這w. Wodog這wie wynika z nadmiernego gromadzenia si p造nu m霩gowo-rdzeniowego w obr瑿ie kom鏎 m霩gowia. Stan ten mo瞠 wynika albo z zaburze prawid這wego kr捫enia p造nu m霩gowo-rdzeniowego (z powodu niedro積o軼i naturalnych dr鏬 kr捫enia p造nu m霩gowo-rdzeniowego) lub z zaburze wch豉niania p造nu m霩gowo-rdzeniowego do uk豉du 篡lnego.

Wodog這wie mo瞠 by wrodzone lub nabyte. O wodog這wiu wrodzonym m闚imy, kiedy powsta這 one przed urodzeniem si dziecka, nabyte natomiast rozwija si ju po urodzeniu i zwi您ane jest z takimi patologiami jak uraz, guz m霩gu, wytworzenie si tkanki bliznowatej lub stan zapalny opon m霩gowo-rdzeniowych.

W wi瘯szo軼i przypadk闚 wodog這wie jest stanem trwaj帷ym ca貫 篡cie i nale篡 m闚i raczej o leczeniu ni wyleczeniu wodog這wia. Leczenie, polegaj帷e na odprowadzeniu nadmiaru p造nu m霩gowo-rdzeniowego do innych jam cia豉, cz瘰to umo磧iwia pacjentom prowadzenie w pe軟i aktywnego 篡cia.

Zar闚no pacjenci jak i ich rodziny musz jednak by 鈍iadomi mo磧iwo軼i wyst徙ienia powik豉 i potrafi rozpozna ich objawy aby w takim przypadku odpowiednio wcze郾ie szuka kwalifikowanej pomocy lekarskiej.

Rodzaje wodog這wia


Obturacyjne albo tzw. niekomunikuj帷e wyst瘼uje kiedy istnieje przeszkoda w przep造wie p造nu m霩gowo-rdzeniowego w obr瑿ie uk豉du komorowego m霩gu.

Nie-obturacyjne albo tzw. komunikuj帷e rozpoznawane jest w闚czas kiedy jego przep造w w obr瑿ie przestrzeni podpaj璚zej na sklepisto軼i m霩gu lub wch豉nianie do krwi s utrudnione.

Wodog這wie mo積a te podzieli na wrodzone (je郵i powsta這 przed urodzeniem si dziecka) i nabyte (je郵i powsta這 ju po urodzeniu si dziecka). Przyczyny powstania tej drugiej postaci mog by rozmaite ja np. uraz g這wy, zapalenie opon m霩gowo-rdzeniowych lub nowotw鏎.

Anatomia i fizjologia
Aby zrozumie wodog這wie konieczna jest znajomo嗆 podstawowych informacji dotycz帷ych anatomii czaszki i m霩gu oraz wytwarzania, kr捫enia i wch豉niania p造nu m霩gowo-rdzeniowego. (Ryc. 1).

M霩g wype軟ia prawie ca陰 jam czaszki i jest otoczony przez warstw p造nu m霩gowo-rdzeniowego. P造n ten jest produkowany i przemieszczany w obr瑿ie czterech, 陰cz帷ych si wzajemnie kom鏎 m霩gowia.

Komory zawieraj delikatn, pofa責owan struktur zwan splotem naczyni闚kowym, kt鏎a wytwarza wi瘯szo嗆 obj皻o軼i p造nu m霩gowo-rdzeniowego (oko這 500ml/dob). P造n m霩gowo-rdzeniowy znajduje si w stanie ci庵貫go kr捫enia i zawiera szereg substancji maj帷ych podstawowe znaczenie dla od篡wienia i prawid這wego funkcjonowania uk豉du nerwowego. P造n m霩gowo-rdzeniowy jest r闚nie warstw ochronn wy軼ielaj帷 wn皻rze i znajduj帷 si wok馧 m霩gowia.

P造n m霩gowo-rdzeniowy przep造wa przez ca造 uk豉d komorowy i nast瘼nie wydostaje si do przestrzeni podpaj璚zej otaczaj帷ej m霩g i rdze kr璕owy przez trzy ma貫 otwory w tzw. komorze czwartej. Dalej p造n m霩gowo-rdzeniowy przedostaje si na powierzchni p馧kul m霩gu i rdzenia kr璕owego aby zosta ostatecznie wch這ni皻y do krwi w obr瑿ie struktur zwanych ziarnisto軼iami paj璚zyn闚ki. Tak wi璚 p造n m霩gowo-rdzeniowy znajduje si w ci庵造m procesie wytwarzania, kr捫enia i wch豉niania. W normalnych warunkach istnieje delikatna r闚nowaga pomi璠zy tymi procesami.

Do rozwoju wodog這wia dochodzi je郵i p造n m霩gowo-rdzeniowy nie mo瞠 swobodnie przep造wa przez uk豉d komorowy lub je郵i jego wch豉nianie do krwi jest utrudnione czy wr璚z niemo磧iwe. W rzadkich przypadkach nowotwor闚 nazywanych brodawczakami splotu naczyni闚kowego przyczyn wodog這wia mo瞠 by tak瞠 zwi瘯szone wytwarzaniep造nu m霩gowo-rdzeniowego.

Rozpoznanie
U niemowl徠 szwy 陰cz帷e poszczeg鏊ne ko軼i czaszki s jeszcze niezro郾i皻e i w zwi您ku z tym objawy wodog這wia s do嗆 豉twe do zauwa瞠nia. Stwierdza si nadmierne powi瘯szanie si obwodu g這wy, ciemi帷zko mo瞠 by twarde i uwypuklone. Sk鏎a g這wy staje si cienka i b造szcz帷a, a 篡造 w jej obr瑿ie s nadmiernie poszerzone i wype軟ione. Poza tym mog pojawi si takie objawy jak wymioty, niepok鎩 dziecka, tendencja do "patrzenia w d馧" (tzw."objaw zachodz帷ego s這鎍a") i wreszcie czasami drgawki.

U starszych dzieci i doros造ch szwy czaszkowe s ju ca趾owicie zro郾i皻e nie pozwalaj帷 na powi瘯szanie si obwodu g這wy w miar poszerzania si kom鏎 m霩gu. Dlatego objawy wodog這wia wynikaj z ucisku m霩gu i narastania ci郾ienia wewn徠rzczaszkowego. Zalicza si do nich b鏊 g這wy, nudno軼i, wymioty, zaburzenia widzenia, zmiany zachowania, trudno軼i w koncentracji uwagi i wreszcie senno嗆 i apati. Stwierdzenie takich objaw闚 wymaga pilnego wykonania bada diagnostycznych. Rozpoznanie wodog這wia mo瞠 by stosunkowo 豉two postawione w wyniku badania tomografii komputerowej (TK) lub magnetycznego rezonansu j康rowego (MR) g這wy.

W wi瘯szo軼i przypadk闚 post瘼owaniem z wyboru w leczeniu wodog這wia jest odprowadzenie nadmiaru p造nu z kom鏎 m霩gowia lub przestrzeni podpaj璚zej do jamy brzusznej (gdzie ulega wch這ni璚iu do krwi przez naczynia otrzewnej) lub do jamy op逝cnowej lub te bezpo鈔ednio do przedsionka serca.

Rodzaje bada diagnostycznych
Badanie ultrasonograficzne (usg) jest dobr metod uwidaczniaj帷 struktury wewn徠rzczaszkowe wykorzystuj帷 ultrad德i瘯i. Jednak wykonanie tego badania jest w zasadzie mo磧iwe tylko u niemowl徠 z niezaro郾i皻ym, otwartym ciemi帷zkiem, gdy u starszych dzieci ko軼i czaszki stanowi istotn przeszkod dla ultrad德i瘯闚.

Tomografia komputerowa (TK) wykorzystuje wi您ki promieni rentgenowskich dla zobrazowania ko軼i czaszki, m霩gu, kom鏎 i przestrzeni podpaj璚zych. Badania to poza ocen wielko軼i i kszta速u kom鏎 umo磧iwia tak瞠 stwierdzenie innych nieprawid這wo軼i jak guzy, torbiele itd.

Magnetyczny rezonans j康rowy (MR) jest nieinwazyjn metod diagnostyczn wykorzystuj帷 z這穎ne zjawiska fizyczne dla zobrazowania struktur m霩gowia, w tym uk豉du komorowego i ewentualnych innych nieprawid這wo軼i.

Cysternografia jest badaniem wymagaj帷ym podania niewielkiej ilo軼i substancji radioaktywnej do p造nu m霩gowo-rdzeniowego. Pozwala na odr騜nienie wodog這wia obturacyjnego od komunikuj帷ego i ocen przep造wu p造nu m霩gowo-rdzeniowego w obr瑿ie przestrzeni p造nowych m霩gowia.

Angiografia to badanie pozwalaj帷e na uwidocznienie naczy krwiono郾ych m霩gu poprzez wstrzykni璚ie substancji kontrastowej do t皻ni zaopatruj帷ych m霩g. S逝篡 ono do rozpoznania nieprawid這wo軼i naczyniowych m霩gu.

Testy neuropsychologiczne polegaj na ocenie odpowiedzi na szereg pyta celem oceny ewentualnych nieprawid這wo軼i w funkcjonowaniu m霩gu spowodowanych wodog這wiem.

Leczenie
Wed逝g obecnego stanu wiedzy leczenie wodog這wia oparte jest na metodach chirurgicznych. Nie jest znane skuteczne w okresie d逝gofalowym leczenie farmakologiczne. W wi瘯szo軼i przypadk闚 leczenie chirurgiczne polega na odprowadzeniu p造nu m霩gowo-rdzeniowego poprzez specjalny uk豉d drenuj帷y do jamy brzusznej (tzw. uk豉d zastawkowy komorowo-otrzewnowy) lub do prawego przedsionka serca (tzw. uk豉d zastawkowy komorowo-przedsionkowy). Zdecydowanie rzadziej stosowane jest odprowadzenie p造nu do jamy op逝cnowej.

W celu odprowadzenia p造nu m霩gowo-rdzeniowego chirurg implantuje uk豉d zastawkowy wykonany najcz窷ciej z materia逝 silikonowego i tworzywa polipropylenowego. Wszystkie cz窷ci uk豉du zastawkowego s implantowane pod sk鏎 i nie ma element闚 zewn皻rznych.

UWAGA: Wsp馧cze郾ie coraz szersze zastosowanie znajduje metoda endoskopowej wentrikulocysternostomii polegaj帷a na wykonaniu "skr鏒u" dla p造nu m霩gowo-rdzeniowego pomi璠zy komor trzeci i przestrzeniami podpaj璚zymi m霩gu i tym samym omini璚ie przeszkody utrudniaj帷ej przep造w p造nu w obr瑿ie kom鏎 m霩gowia. Jednak metoda ta jest skuteczna tylko w niekt鏎ych postaciach wodog這wia, przede wszystkim o charakterze obturacyjnym. (przypis M.Mandera)

Cz窷ci uk豉du zastawkowego
Uk豉d zastawkowy sk豉da si zasadniczo z dw鏂h dren闚 i zastawki. Dren wprowadzany do kom鏎 m霩gu nazywany jest drenem do鈔odkowym lub proksymalnym. Dren wprowadzony do jamy otrzewnowej, lub ewentualnie prawego przedsionka serca nazywany jest drenem obwodowym (dystalnym). Zastawka jest elementem 陰cz帷ym obydwa dreny i pozwalaj帷ym na jednokierunkowy przep造w p造nu m霩gowo-rdzeniowego w ilo軼i zale積ej od jego ci郾ienia. Zastawki r騜ni si takimi parametrami technicznymi jak ci郾ienie otwarcia uk豉du drenuj帷ego, wielko嗆 przep造wu p造nu m霩gowo-rdzeniowego. Wyb鏎 odpowiedniej zastawki zale積y jest od rodzaju wodog這wia i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pacjenci z wodog這wiem obturacyjnym musz mie implantowany dren proksymalny do komory m霩gu. Natomiast u chorych z wodog這wiem komunikuj帷ym mo磧iwe jest tak瞠 zastosowanie po陰czenia przestrzeni podpaj璚zej w cz窷ci l璠德iowej kana逝 kr璕owego z jam otrzewnow lub przedsionkiem serca. Metoda ta nazywana jest drena瞠m l璠德iowo-otrzewnowym i w zasadzie ma zastosowanie wy陰czenie u os鏏 doros造ch.

Typy zastawek
Najbardziej og鏊nie zastawki mo積a podzieli na trzy typy:
- zastawki sta這ci郾ieniowe
- zastawki ze zintegrowanym uk豉dem zapobiegaj帷ym powstaniu efektu przedrenowania
- zastawki o zmiennym ci郾ieniu otwarcia z mo磧iwo軼i jego zmiany po zaimplantowaniu.
Zastawki sta這ci郾ieniowe posiadaj pojedynczy element reguluj帷y wielko嗆 przep造wu p造nu m霩gowo-rdzeniowego. Produkowane s zwykle jako nisko-, 鈔ednio- lub wysokoci郾ieniowe w zale積o軼i od warto軼i ci郾ienia, przy kt鏎ym dochodzi do otwarcia zastawki.
Zastawki ze zintegrowanym uk豉dem zapobiegaj帷ym powstaniu efektu przedrenowania (jak np. Delta firmy Medtronic) zawieraj dodatkowy element nazywany te mechanizmem antysyfonowym. Ma on za zadanie zapobieganie nadmiernemu drena穎wi p造nu w momencie przyj璚ia przez chorego pozycji stoj帷ej, a wynikaj帷ego z oddzia造wania grawitacji na s逝p p造nu.
Zastawki o zmiennym ci郾ieniu otwarcia (jak np. Strata firmy Medtronic) zawieraj mechanizm umo磧iwiaj帷y zmian ci郾ienia otwarcia zastawki ju po jej zaimplantowaniu przy wykorzystaniu magnesu. W praktyce oznacza to mo磧iwo嗆 zmiany ustawienia parametr闚 zastawki w spos鏏 nieinwazyjny, bez konieczno軼i przeprowadzenia ponownego zabiegu chirurgicznego. Poniewa zastawka ta zawiera elementy magnetyczne, konieczne jest unikanie przebywania w pobli簑 廝鏚e silnego pola magnetycznego jak np. skanery bezpiecze雟twa na lotniskach, wykrywacze metalu czy wreszcie niekt鏎e g這郾iki s逝chawkowe. Natomiast powszechnie u篡wane elementy wyposa瞠nia domowego jak kuchenki mikrofalowe, telefony czy komputery nie s dostatecznie silnymi 廝鏚豉mi pola magnetycznego aby wp造n望 na dzia豉nie zastawki. Wykonanie badanie MR wi捫e si z konieczno軼i sprawdzenia ustawienia zastawki po badaniu i ewentualnego ponownego ustawienia po膨danych parametr闚.

Operacja i pobyt w szpitalu
Operacja przeprowadzana jest w warunkach sali operacyjnej z zachowaniem wszelkich zasad sterylno軼i. Chocia czas trwania samej operacji jest stosunkowo kr鏒ki, to jednak odpowiednie przygotowanie pacjenta zabiera dodatkowy czas. Sk鏎a w miejscu implantacji zastawki musi by ogolona celem zachowania sterylno軼i. Obszar operacji w obr瑿ie g這wy i tu這wia jest myty p造nami odka瘸j帷ymi i nast瘼nie pokryty steryln foli w celu utrzymania warunk闚 sterylno軼i przez ca造 czas trwania operacji.
Wykonywane jest niewielkie naci璚ie sk鏎y i pow這k czaszki oraz niewielki otw鏎 w ko軼i czaszki. Nast瘼nie neurochirurg punktowo otwiera opon tward, b璠帷 naturaln b這n pokrywaj帷a m霩g. T drog wprowadzony zostaje dren do komory bocznej m霩gu. W nast瘼nej kolejno軼i neurochirurg umieszcza pod sk鏎 zastawk (najcz窷ciej powy瞠j lub tu za ma鹵owin uszn) i przeprowadza za pomoc prowadnicy dren obwodowy w tunelu podsk鏎nym do okolicy brzucha. W tym miejscu poprzez naci璚ie sk鏎y i pow這k brzucha ostatecznie dren obwodowy wprowadzony zostaje do jamy otrzewnowej. Na miejsca naci耩 sk鏎y naklejane s sterylne opatrunki.
Bezpo鈔ednio po operacji pacjent jest wybudzany ze znieczulenia i przewo穎ny do tzw. sali wybudze, gdzie pozostaje przez okres jednej do kilku godzin pod 軼is造m nadzorem personelu medycznego. Nast瘼nie powraca do swojej sali na oddziale. Pobyt w szpitalu r騜ni si w poszczeg鏊nych przypadkach, jednak zwykle nie przekracza siedmiu dni.
Nale篡 podkre郵i, 瞠 opisana procedura implantacji uk豉du zastawkowego mo瞠 r騜ni si nieznacznie w zale積o軼i od do鈍iadczenia neurochirurga, szpitala czy wreszcie specyfiki danego pacjenta.

Opieka poszpitalna
Chocia u wi瘯szo軼i pacjent闚 mo磧iwy jest powr鏒 do normalnego 篡cia po implantacji uk豉du zastawkowego, to jednak, ze wzgl璠u na charakter choroby wymagaj oni d逝gotrwa貫go nadzoru przez neurochirurga. Dlatego konieczne jest zg豉szanie si na wizyty kontrolne w terminach wyznaczanych przez neurochirurga. Pacjent i/lub jego opiekunowie musz zdawa sobie spraw, 瞠 odpowiedzialno嗆 za w豉軼iwe post瘼owanie po operacji spoczywa r闚nie na nich. Dlatego w razie w徠pliwo軼i co do prawid這wo軼i dzia豉nia uk豉du zastawkowego konieczna jest wizyta u neurochirurga, kt鏎y poprzez badanie pacjenta mo瞠 stwierdzi obecno嗆 objaw闚 sugeruj帷ych nieprawid這we dzia豉nie uk豉du zastawkowego.

Powik豉nia
Zar闚no doro郵i jak i dzieci z implantowanym uk豉dem zastawkowym z powodu wodog這wia wymagaj czasami wymiany element闚 lub ca這軼i uk豉du z powodu jego nieprawid這wego dzia豉nia. Badania TK i MR stanowi nieinwazyjne i bezpieczne narz璠zia odgrywaj帷e niezwykle istotn rol w ocenie funkcjonowania zastawki. Istotne s r闚nie regularne wizyty kontrolne oraz zwracanie uwagi opiekun闚 chorego na pojawienie si objaw闚 mog帷ych 鈍iadczy o nieprawid這wym dzia豉niu uk豉du zastawkowego. Niezwykle wa積e jest niezw這czne i dok豉dne przedstawienie niepokoj帷ych objaw闚 neurochirurgowi. Pozwala to na unikni璚ie stan闚 zagra瘸j帷ych 篡ciu choremu poprzez odpowiednio szybk interwencj chirurgiczn i wymian nieprawid這wo dzia豉j帷ego elementu uk豉du zastawkowego.
Dlatego pacjenci i ich opiekunowie musz by czujni odno郾ie wyst徙ienia objaw闚 dysfunkcji zastawki. Najcz窷ciej wyst瘼uj帷e nieprawid這wo軼i wynikaj z niedro積o軼i uk豉du zastawkowego, infekcji lub nadmiernego wydrenowania uk豉du komorowego m霩gu.

Niedro積o嗆
Niedro積o嗆 uk豉du zastawkowego jest najcz窷ciej wyst瘼uj帷 przyczyn jego dysfunkcji. Do niedro積o軼i mo瞠 doj嗆 w ka盥ym miejscu na ca貫j d逝go軼i uk豉du. Otwory w drenie dokomorowym mog ulec zatkaniu przez tkank m霩gu lub splot naczyni闚kowy. Mo瞠 doj嗆 do tego w wyniku znacznego zmniejszenia si obj皻o軼i kom鏎 w mechanizmie przedrenowania (tzw. zesp馧 w御kich kom鏎). Koniec dootrzewnowy drenu z kolei mo瞠 zosta zatkany przez p皻l jelita lub tkank bliznowat. R闚nie dren dosercowy mo瞠 by zatkany przez skrzepy krwi. 安iat這 drenu na ca造m jego przebiegu mo瞠 ulec zamkni璚iu poprzez elementy krwi, fragmenty tkanki m霩gu lub guza. Do niedro積o軼i uk豉du drenuj帷ego mo瞠 doj嗆 tak瞠 w wyniku roz陰czenia poszczeg鏊nych jego element闚 lub przemieszczenia drenu dokomorowego i/lub obwodowego w efekcie wzrostu dziecka.
Niedro積o嗆 uk豉du zastawkowego powoduje powstanie objaw闚 nadci郾ienia wewn徠rzczaszkowego. Charakter objaw闚 zale篡 od stopnia niedro積o軼i oraz wieku pacjenta. Cz窷ciowa lub przemijaj帷a niedro積o嗆 mo瞠 objawia si okresowymi b鏊ami g這wy, nudno軼iami i wymiotami, towarzysz帷ymi wzmo穎nej senno軼i i obni穎nej sprawno軼i intelektualnej. Trudno軼i w nauce w szkole s stosunkowo cz瘰tym objawem cz窷ciowej niedro積o軼i zastawki u dzieci.
Je郵i dojdzie do ca趾owitej niedro積o軼i uk豉du zastawkowego to pojawiaj si szybko narastaj帷e objawy w postaci b鏊闚 g這wy, nudno軼i, wymiot闚 oraz zaburze 鈍iadomo軼i a do 酥i帷zki w陰cznie. Wyst徙ienie takich objaw闚 jest wskazaniem do pilnej hospitalizacji i wykonania bada diagnostycznych pozwalaj帷ych wyja郾i ich przyczyn. Zwykle zachodzi w闚czas konieczno嗆 wymiany cz窷ci uk豉du, kt鏎a uleg豉 zatkaniu.

Zaka瞠nie
Zaka瞠nie jest drugim pod wzgl璠em cz瘰to軼i powik豉niem implantacji uk豉du zastawkowego. Ryzyko powik豉 infekcyjnych wyst瘼uje w czasie ka盥ej operacji chirurgicznej, jednak jest szczeg鏊nie du瞠, kiedy dochodzi do implantowania do organizmu obcych element闚, takich jak zastawka. Podejrzenie zaka瞠nia winno by wysuni皻e, kiedy pojawia si obrz瘯 i zaczerwienienie w obr瑿ie ran lub na przebiegu dren闚 uk豉du. Nie leczone zaka瞠nie towarzysz帷e implantacji uk豉du zastawkowego mo瞠 prowadzi do powa積ych konsekwencji w postaci uog鏊nionej infekcji. Je郵i stwierdzone zostanie zaka瞠nie prawie zawsze istnieje konieczno嗆 usuni璚ia uk豉du zastawkowego. Tylko w wyj徠kowych przypadkach mo磧iwe jest leczenie antybiotykoterapi bez uprzedniego usuni璚ia uk豉du.
Poniewa uk豉d zastawkowy jest "obcym cia貫m" mo瞠 doj嗆 r闚nie do rozwini璚ia si reakcji alergicznej lub zapalnej w r騜nym okresie czasu od jego implantacji. Dlatego pojawienie si zmian zapalnych lub ubytk闚 sk鏎y nad jak彗olwiek cz窷ci uk豉du stanowi konieczno嗆 pilnej wizyty u neurochirurga.

Nadmierny drena (zesp. przedrenowania)
Cechy przedrenowania zwi您ane s z nadmiernym przep造wem p造nu m霩gowo-rdzeniowego przez uk豉d zastawkowy w wyniku dzia豉nia ci郾ienia grawitacyjnego, kiedy pacjent przyjmuje pozycj stoj帷. Nadmierny drena mo瞠 powodowa wyst徙ienie szeregu objaw闚. Typowym symptomem jest b鏊 g這wy, szczeg鏊nie nasilony w pozycji stoj帷ej, a zmniejszaj帷y si po pewnym czasie pozostawania w pozycji le膨cej. Innymi objawami s nudno軼i, wymioty, senno嗆 oraz zaburzenia widzenia, zw豉szcza "podw鎩ne widzenie". Cechy nadmiernego drena簑 winny by podejrzewane r闚nie w wypadku pogorszenia si wynik闚 w nauce u dzieci w wieku szkolnym.
Uwag zwraca fakt, 瞠 objawy przedrenowania s prawie identyczne jak w przypadku cz窷ciowej niedro積o軼i uk豉du zastawkowego. Dlatego te postawienie rozpoznania i tym samym wyb鏎 w豉軼iwego post瘼owania leczniczego mo磧iwy jest po wykonaniu odpowiednich bada diagnostycznych (Przypis M. Mandera)

Zalecane 鈔odki ostro積o軼i
Poza znajomo軼i objaw闚 sugeruj帷ych nieprawid這we dzia豉nie uk豉du zastawkowego, przestrzegane powinny by pewne zalecenia odno郾ie trybu 篡cia. Poniewa celem implantacji uk豉du zastawkowego jest regulacja przep造wu p造nu m霩gowo-rdzeniowego oraz ci郾ienia wewn徠rzczaszkowego wskazane jest unikanie pewnych form aktywno軼i fizycznej mog帷ych doprowadzi do zachwiania tej delikatnej r闚nowagi. W szczeg鏊no軼i mo磧iwo軼i uprawiania takich dyscyplin jak "sporty walki" czy nurkowanie powinny by przedyskutowane uprzednio z neurochirurgiem.

 

Inne poj璚ia:

aicardi, aneurysm, arbeitsgemeinschaft, arbeitsgemeinschaft spina bifida und hydrocephalus, birth defects, brain, brain tumors, cerebral palsy, hydrocephalus of childhood, hydrocephalus surgery, hydrozephalus, information, myelomeningocele, nachsorge, neurochirurgie, neurosurgeon, neurosurgery, normal pressure hydrocephalus, sb, seizures, shunt, spina bifida, spine, support, treatment of hydrocephalus, wasserkopf, m霩g, rdze, zastawki, wodogowie, rdze, objawy, czaszka, p造n, implant, objawy, wodog這wie wodoglowie jest kr璕os逝pa rozszczep dzieci choroby wrodzone wady rehabilitacja zaburzenia m霩gowo rdzeniowego zapalenie p造nu dziecka nerwowego uk豉du nerwowego chorego zesp馧 wyst瘼uje pozapalne wodog這wie wieku rozwojowego

 

oraz

Wodog這wie .pl - serwis przeznaczony dla lekarzy, rodzic闚 i pacjent闚

Pytania, leczenie, opinie, porady, rozpoznanie, anatomia, powik豉nia, dyskusje...


 

Kontakt

Ustaw jako startow | Dodaj do ulubionych

do g鏎y | powr鏒

Sponsor strony: Medtronic Poland.