Skip to main content

Kopie zapasowe

Czy firmowe dane są dla Ciebie ważne? Co zrobić, aby zawsze były bezpieczne?

Czytaj dalej... 

Wirusy, trojany, robaki

Jak chronić się przed wirusami komputerowymi? Jakich programów w tym celu używać? Jakie dobre praktyki stosować?

Więcej...

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie dysków, nośników wymiennych, plików, folderów, poczty, załączników.

Więcej...

RODO (GDPR) - ochrona danych osobowych

General Data Protection Regulation (GDPR), czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) było opracowywane i dyskutowane przez cztery lata, a ostatecznie przyjęte zostało przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. W chwili obecnej trwa okres przejściowy w który przedsiębiorstwa mają dotosować się do nowych regulacji. Termin ostateczny to 25 maja 2018 r .

Najważniejsze nowe uprawnienia obywateli: :

  • Prawdo do przeniesienia danych osobowych.
  • Prawo do bycia zapomnianym.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach automatycznego podejmowania decyzji w celu profilowania.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
  • Możliwość uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych (dziś tego typu obowiązku nie ma).
  • Poszerzone obowiązki informacyjne.
  • Nowa podstawa do dochodzenia roszczeń, istnieć będzie możliwość wystąpienie z pozwem do sądu powszechnego (obecnie takiej możliwości nie ma).