Skip to main content

Rozwiązania ESET dla firm

Zabezpiecz wszystkie elementy sieci firmowej

Ochrona przed zagrożeniami
Produkty ESET dla stacji roboczych zapewniają ochronę przed wirusami, spyware i innymi zagrożeniami internetowymi. Ochronę tę zapewniają moduły odpowiedzialne za sprawdzanie plików na komputerze, poczty elektronicznej oraz wszystkich pobieranych plików i przeglądanych stron WWW.

ESET Live Grid
Optymalizacja skanowania działa w oparciu o tzw. białe listy bezpiecznych plików oraz w oparciu o bazę reputacji plików, umieszczoną w chmurze. ESET Live Grid rozpoznaje pliki na twardym dysku użytkownika i sprawdza ich reputację na serwerach producenta. Im więcej bezpiecznych plików w chmurze, tym mniej plików trzeba skanować.

Dwukierunkowy firewall  (tylko ESET Endpoint Security)
Zapobiega nieautor yzowanym próbom dostępu do sieci firmowej. Zapewnia skuteczną ochronę przed włamaniami. Umożliwia zdefiniowanie zaufanych sieci, powodując, że wszystkie inne sieci, np. publiczne hot-spoty Wi-Fi, z któr ymi próbuje połączyć się użytkownik, są domyślnie traktowane jako połączenia niezaufane i bardziej restrykcyjnie chronione.


System zapobiegania włamaniom – HIPS  (tylko dla Windows)
HIPS to funkcjonalność, dająca administratorowi olbrzymie możliwości kontroli aktywności plików, aplikacji i kluczy rejestru. Definiując stosowne reguły, HIPS pozwala m.in. monitorować i blokować zmiany w kluczach rejestru, kluczach umożliwiających zmianę właściwości systemu, a także śledzić zmiany w ważnych plikach (np. hosts).

Kontrola urządzeń
Funkcjonalność kontroli urządzeń umożliwia nadzorowanie wykorzystania określonych typów urządzeń na stacjach roboczych w firmie.  Dzięki temu administrator może zablokować pojedynczym użytkownikom lub całym grupom, takie urządzenia jak: dyski zewnętrzne, płyty CD i DVD, pendrive’y, urządzenia komunikacyjne USB (w tym modemy GSM), drukarki USB, urządzenia podłączane przez Firewire lub Bluetooth itd. Istnieje również możliwość ustalenia białej listy określonych nośników wymiennych w oparciu o ich producenta, model czy nawet numer ser yjny.  Opcje dostępu obejmują całkowite blokowanie nośnika lub ograniczenie dostępności do samego odczytu lub do odczytu i zapisu danych.

Kontrola treści  (tylko ESET Endpoint Security)
Funkcjonalność kontroli treści oznacza przede wszystkim możliwość kontroli stron WWW, na które wchodzą użytkownicy sieci firmowej. Funkcjonalność ta pozwala zarządzać dostępem do stron WWW, w zależności od kategorii w jakiej znajduje się dana strona. Administrator ma do dyspozycji ponad 140 różnych kategorii stron internetowych. Polityki filtrowania stron mogą być przydzielane pojedynczym użytkownikom, jak i całym grupom użytkowników.