Skip to main content

Kopie zapasowe

Czy firmowe dane są dla Ciebie ważne? Co zrobić, aby zawsze były bezpieczne?

Więcej...

>

Wirusy, trojany, robaki

Jak chronić się przed wirusami komputerowymi? Jakich programów w tym celu używać? Jakie dobre praktyki stosować?

Więcej...

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie dysków, nośników wymiennych, plików, folderów, poczty, załączników.

Więcej...

RODO (GDPR) - ochrona danych osobowych

General Data Protection Regulation (GDPR), czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) było opracowywane i dyskutowane przez cztery lata, a ostatecznie przyjęte zostało przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 r. W chwili obecnej trwa okres przejściowy w który przedsiębiorstwa mają dotosować się do nowych regulacji. Termin ostateczny to 25 maja 2018 r .

Najważniejsze nowe uprawnienia obywateli: :

  • Prawdo do przeniesienia danych osobowych.
  • Prawo do bycia zapomnianym.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach automatycznego podejmowania decyzji w celu profilowania.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
  • Możliwość uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych (dziś tego typu obowiązku nie ma).
  • Poszerzone obowiązki informacyjne.
  • Nowa podstawa do dochodzenia roszczeń, istnieć będzie możliwość wystąpienie z pozwem do sądu powszechnego (obecnie takiej możliwości nie ma).